Từng bước một tải về iOS

BƯỚC 1

Bấm vào nút "TẢI VỀ" dưới đây và cài đặt nó.

BƯỚC 2

Vào iPhone của bạn -> CÀI ĐẶT -> CÀI ĐẶT CHUNG -> HỒ SƠ & QUẢN LÝ THIẾT BỊ -> Bấm vào “Sungate Technologies Company Limited” -> Chọn Tin Tưởng.

BƯỚC 3

Đăng nhập với tên hiển thị dưới đây.

Người chơi có thể đăng nhập bằng cách sử dụng mật khẩu mặc định dưới đây hoặc người chơi có thể tạo mật khẩu riêng của họ bằng cách nhấp vào nút  “THAY ĐỔI MẬT KHẨU”
THAY ĐỔI MẬT KHẨU
TẢI VỀ