3 BƯỚC CÀI ĐẶT

BƯỚC 1

Vào Cài Đặt , chọn Các Ứng Dụng . Kiểm tra Nguồn không xác định.

BƯỚC 2

Kéo xuống thanh thông báo và kích vào 9club.apk để cài đặt.

BƯỚC 3

Đăng nhập với Tên truy nhập 9Club của bạn. Bằng cách thêm ký tự "9CV_" đằng trước tên đăng nhập.

Chú ý! Tên đăng nhập tất cả phải là chữ cái viết hoa. Người chơi có thể đăng nhập bằng cách sử dụng mật khẩu mặc định hiển thị dưới đây, hoặc người chơi có thể tạo mật khẩu riêng của họ bằng cách nhập mật khẩu mà họ ưa thích và nhấp vào nút "Thay Đổi Mật Khẩu"
THAY ĐỔI MẬT KHẨU
TẢI VỀ